Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Sinds 1 augustus 1995 is er voor alle openbare scholen een vertrouwenspersoon (seksuele) intimidatie aangesteld. Volgens de huidige regelgeving voor het basisonderwijs is het schoolbestuur hiertoe verplicht.

Vertrouwenspersoon op school is Lisanne Scholten.

 

Klachtenprodedure

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, is er een interne klachtenregeling voor Albero.

 

Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:

- Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school

- Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van Albero

- Hij/zij kan zich richten tot de interne vertrouwenspersoon, welke aan iedere school verbonden is

- In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/ zij zich, naast bovenstaande mogelijkheden, richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero:

 

Elke de Beyer

06-52889686

info AT mediation-connect DOT nl

 

Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

Voor vragen of verdere informatie hierover kunt u terecht bij het onderstaande adres:

Stichting Onderwijsgeschillen

Zwarte Woud 2

T: 30 28 09 590

E: info AT onderwijsgeschillen DOT nl

W: www.onderwijsgeschillen.nl