Hoe ziet ons onderwijs er uit?

Combinatiegroepen
Op onze school werken wij op dit moment in combinatiegroepen. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen.

Plusklas
Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben wij de plusklas. Deze kinderen gaan één keer per week naar de plusklas.

Groepsdoorbrekend werken

Groep 1-2 werkt samen als een unit. De kinderen werken in de unit op hun eigen niveau.

Groep 3 t/m 8 werkt groepsdoorbrekend bij (technisch) lezen, rekenen en spelling. Hierbij volgen de kinderen instructie op hun eigen niveau. Dit kan hoger en lager zijn dan hun eigen leerjaar. Dit is altijd in overleg met de ouders en de intern begeleider.

Onze school

De Kohnstammschool is een openbare school. Dit betekent dat alle kinderen op onze school welkom zijn. We maken geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, nationaliteit of welke achtergrond dan ook. Op onze school ontmoeten kinderen elkaar en leren ze rekening te houden met ieders eigenheid. We gaan respectvol met elkaar om, nemen de moeite om naar elkaar te luisteren en zijn geïnteresseerd in elkaar. 

Het team is hierin een rolmodel voor de leerlingen. Wij zijn ons bewust van ons gedrag en willen een voorbeeld zijn voor onze leerlingen. Door het geven van positieve feedback dragen we eraan bij dat er een fijne en open sfeer is op de school, waarin alle leerlingen zich veilig en gezien voelen. Op deze manier geven we hen een goede voorbereiding op hun toekomst in de samenleving. 

Het team, de leerlingen en de ouders zijn betrokken bij de school, de omgeving en de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen en zijn allemaal met elkaar verbonden. Het team ondersteunt de leerlingen om te leren, hun  kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en hen te helpen ontdekken hoe zij zich nog verder kunnen ontwikkelen. Er is ruimte om binnen onze school eigenaar te zijn van ons eigen leerproces en gedrag. Samenwerken, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen zijn daarbij belangrijke aspecten. We laten bij ons op school kinderen actief leren en experimenteren en hebben daarbij aandacht voor persoonlijke groei. Dit doen we vol overgave, waarbij ons uitgangspunt is te richten op onze kerntaak: kwalitatief goed onderwijs.

We zijn een gezonde en groene school met een Tiny Forest. Wij zorgen  ervoor dat ieder kind bij ons de kans krijgt gezond op te groeien binnen een veilige en plezierige omgeving.

Ik GROEI en bloei op de Kohnstammschool!

Onze kernwaarden

 • G- Gezond en Groen

  We zijn een gezonde en groene school met een Tiny Forest. Wij zorgen ervoor dat ieder kind bij ons de kans krijgt gezond op te groeien binnen een veilige en plezierige omgeving.

 • R- Respectvol

  We zijn een openbare school. We gaan respectvol met elkaar om, nemen de moeite elkaar te leren kennen en zijn geïnteresseerd in elkaar. Je kunt bij ons op school jezelf zijn. Je hoort erbij!

 • O- Ontdekken en Ontwikkelen

  We ondersteunen kinderen om te leren, hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en helpen hen te ontdekken hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door kinderen actief te laten leren, te laten experimenteren en aandacht te hebben voor persoonlijke groei.

 • E- Eigenaarschap

  We leren binnen ons educatief centrum steeds meer eigenaar te zijn van ons eigen leerproces en ons gedrag. We leren dit door samen te werken, zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Bij ons op school word je ondersteund bij het nemen van beslissingen die belangrijk zijn voor je toekomst. 

 • I- In verbinding

  Het team, de leerlingen en de ouders zijn betrokken bij de school, de omgeving en de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen en zijn allemaal met elkaar verbonden. In de klas, in de school, in het team, met de ouders en met onze omgeving