Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun je contact opnemen met Marisca van Peet, via telefoonnummer 0113 214568 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek, op papier of via e-mail.

Kinderen die nieuw komen in de dolfijnengroep (jongste kleuters) mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen! En dat vinden we hartstikke gezellig! De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg met de leerkracht.