Vakanties en schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn vanaf dit schooljaar gewijzigd, omdat we een continu-rooster met 5-gelijke dagen hebben. Op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen uit de groepen 1 en 2 vrij.

Maandag      8.30 – 14.05 uur         

Dinsdag         8.30 – 14.05 uur

Woensdag     8.30 – 14.05 uur 

Donderdag   8.30 – 14.05 uur

Vrijdag           8.30 – 14.05 uur (12.00 uur  voor de groepen 1 en 2)

 

Alle kinderen dienen om 08.25 uur op school te zijn, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. Op dit tijdstip gaat de schoolbel.

 

Schoolvakanties

Vakantierooster 2019 - 2020

Herfstvakantie:                     14 oktober t/m 18 oktober

Kerstvakantie:                       23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie:               24 februari t/m 28 februari

Goede vrijdag:                      10 april

2e Paasdag:                          13 april

Meivakantie:                         20 april t/m 1 mei

Hemelvaarstvakantie:         21 mei t/m 22 mei

2e Pinksterdag:                    1 juni

Zomervakantie:                    13 juli t/m 21 augustus

 

 

Meer informatie over vakanties kunt u vinden op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. http://www.minocw.nl

Richtlijnen extra verlof

 

Vanaf 1 januari 2016 is het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd. Als bijlage vindt u de landelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Bij onduidelijkheid of vragen is contact met de Leerplichtambtenaar mogelijk.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

 

Een verzoek tot verlof kunt u aanvragen via de directeur. De benodigde formulieren downloaden of aanvragen bij de directeur.