Vakanties en schooltijden

Schooltijden

maandag         8:30 - 14:00 uur
dinsdag 8:30 - 14:00 uur
woensdag 8:30 - 14:00 uur
donderdag 8:30 - 14:00 uur
vrijdag 8:30 - 14:00 uur

Alle kinderen dienen om 08.25 uur op school te zijn, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. Op dit tijdstip gaat de schoolbel.

 

Schoolvakanties

 

Vakantierooster 2022 - 2023

Herfstvakantie:                   24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
2e Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie: 18 mei t/m 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen voor alle kinderen:
- dinsdag 20 september
- maandag 31 oktober
- vrijdag 13 januari
- dinsdag 11 april (Alberodag)
- donderdag 8 juni

De vrijdag voor de kerstvakantie zijn alle kinderen om 12 uur vrij.
 De laatste schooldag (14 juli) zijn alle kinderen vrij.

Extra vrije dagen voor de kleuterunit (kinderen uit groep 1 en 2):
- vrijdag 21 oktober -
vrijdag 23 december
- vrijdag 17 februari 

 

 

Meer informatie over vakanties kunt u vinden op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. http://www.minocw.nl

Richtlijnen extra verlof

 

Vanaf 1 januari 2016 is het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd. Als bijlage vindt u de landelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Bij onduidelijkheid of vragen is contact met de Leerplichtambtenaar mogelijk.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

 

Een verzoek tot verlof kunt u aanvragen via de directeur. De benodigde formulieren downloaden of aanvragen bij de directeur.