Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bedrag op vrijwillige basis. Daarnaast vragen wij van u een bijdrage voor de schoolreis of het schoolkamp van uw kind. 

U ontvangt rond de herfstvakantie een factuur van de penningmeester. Mocht er een reden zijn waarom u de bijdragen niet kunt betalen, dan kunt u dit kenbaar maken aan de directeur. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. In het schooljaar 2017-2018 gaat het om de volgende bedragen:

  • groep 1 en 2:   schoolreis (€ 25,00)     + ouderbijdrage (€ 19,50)  = € 44,50 per kind
  • groep 3 t/m 6: schoolreis (€ 35,00)     + ouderbijdrage (€ 19,50)  = € 54,50 per kind
  • groep 7 en 8:   schoolkamp (€ 70,00) + ouderbijdrage  (€ 19,50)  = € 89.50 per kind

Gezien de beperkingen aangaande het Covid-19 virus is de bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 aangepast. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 19,50,-. Of de schoolreis en het schoolkamp worden georganiseerd moeten we nog afwachten.

 

Wanneer u dit wenst kunt u de bijdrage in termijnen betalen. Wij vragen u dan eind oktober, eind november en eind december steeds 1/3 van het totale bedrag te over te maken. Het rekeningnummer staat op de factuur.

Wanneer uw kind in de loop van het schooljaar de school verlaat krijgt u de ouder-bijdrage (€ 19,50) niet terug. Wanneer uw kind vóór de schoolreis of het schoolkamp de school verlaat krijgt u de bijdrage voor de schoolreis of schoolkamp terug. Wanneer uw kind pas na de kerstvakantie op onze school komt vragen wij u € 10,00 voor de ouderbijdrage. Wanneer uw kind vóór de schoolreis of het schoolkamp op school komt vragen wij u om de bijdrage voor de schoolreis of schoolkamp. Voor deze bijdragen ontvangt u een factuur.