Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de Prof. Dr. Kohnstammschool. De raad heeft daarvoor ongeveer 6x per jaar overleg. De directie zit als adviseur bij de MR en is dus geen MR lid. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van de school, planning en de wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

De MR heeft: – Recht van initiatief – Adviesrecht – Instemmingsrecht

De vergaderingen zijn openbaar. Indien u zich zorgen maakt om zaken die op school spelen of vragen heeft met betrekking tot bovenstaande, dan is het raadzaam de MR hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan per brief of e-mail naar de secretaris. (mrkohnstammschool@alberoscholen.nl)

 

De leden van de MR zijn:

Joke Cornelisse: voorzitter (personeel)

Desirée Willemse: secretaris (ouder)

Evelien Zondervan (personeel)

Jeroen van de Merwe (ouder)