Voor ouders

Op de Prof. Dr. Kohnstammschool vinden we samenwerking met ouders belangrijk. Ouders worden niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, maar ook op vele andere manieren: als lid ouderraad of medezeggenschapsraad, klassenouder, hulpouder op school.

U hebt besloten om uw kind(eren) bij ons naar school te laten gaan. Het is dus logisch dat u betrokken wordt bij het onderwijs aan uw kind(eren). De leerkrachten zijn de professionals die het werk moeten uitvoeren. Wij streven naar samenwerking tussen ouders en leerkrachten met een gezamenlijk belang: goed onderwijs aan alle kinderen. Belangrijk is dan wel dat u steeds goed geïnformeerd wordt. Dat doen we op allerlei verschillende manieren (nieuwsbrief, website, Facebook, klasboard, enz.).