Plusklas

De plusklas bestaat uit een gecombineerde groep leerlingen van de middenblouw of de bovenbouw. In de plusklas op de Kohnstammschool zitten ook leerlingen van de Kloetingseschool en de St@mperiusschool. De leerlingen hebben goede resultaten voor vakgebieden: rekenen, taal en begrijpend lezen. Om uitdaging te bieden en hen te stimuleren is de plusklas. Daarnaast is samenwerking van leerlingen van verschillende scholen ook een belangrijk onderdeel van de plusklas. Leerlingen krijgen in de plusklas ook aanbod wat zij gedurende de schoolweek zelfstandig kunnen verwerken.