Onderwijs

Schoolorganisatie

In onze school treft u soms combinatiegroepen aan. De combinatiegroepen worden daar waar het mogelijk is gesplitst in jaargroepen. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. Als de jaargroepen kleiner zijn kunnen de groepen gecombineerd worden. Door een groeiend leerlingenaantal hebben we de laatste jaren minder gecombineerde groepen

 

Het onderwijsaanbod

We werken op school coöperatief. Leerlingen kunnen de kennis en expertise van elkaar gebruiken om te leren. Het verwoorden van het geleerde aan één of meerdere leerlingen in je groepje zorgt voor groter begrip.

Door te sturen op en streven naar zelfverantwoordelijkheid van de leerling, trachten we het eigenaarschap bij de leerling voor de eigen leerprestaties te verhogen. In het schooljaar 2018-2019 zijn we begonnen met portfolio gesprekken. De leerlingen vertellen zelf wat er goed gaat en waar de leerling extra op gaat letten. Er is aandacht voor individuele verschillen en wij trachten daar waar nodig en mogelijk is onderwijs op maat te bieden. Hiervoor maken wij gebruik van moderne lesmethoden, werkvormen en ondersteunende materialen.

 

Pedagogisch klimaat

Een veilige omgeving, met structuur en regelmaat en persoonlijke aandacht is van belang voor iedere leerling. Vanuit een goed pedagogisch klimaat kan uw kind zich bij ons optimaal ontwikkelen. Voor een optimaal pedagogisch klimaat is de wisselwerking en het onderling vertrouwen tussen ouders en school (leerkracht) essentieel. We streven dit te bereiken door : diverse gesprekken, informatieavond en een ‘lage drempel’. In augustus 2018 hebben we het certificaat "Gezonde School" ontvangen voor het onderdeel 'Welbevinden'. In augustus 2019 hebben we het certificaat ' Sport en Bewegen' ontvangen.                                                             

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met de methode "Kwink" voor sociaal emotionele ontwikkeling bij de leerlingen. In combinatie met de databorden en de klassenvergaderingen zorgen we samen voor een veilig en vertrouwd klassenklimaat.

Het werken in de kleutergroepen In de groepen 1 en 2 worden altijd lessen gegeven over een bepaald thema. De kleuteruniversiteit is hierbij een wezenlijk onderdeel. In de ochtend vinden er activiteiten met taal en rekenen rondom dit thema plaats. Aansluitend motorische werkopdrachten met knutselmateriaal en ontwikkelingsmateriaal. Iedere ochtend en middag spelen de kleuters buiten. Daarnaast is er 's middags: ruimte voor vrije keus in allerlei hoeken.

  

Het werken in de andere groepen

In de groepen 3 – 8 gebruiken we voornamelijk moderne lesmethodes. Op samenwerken, zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap wordt hier steeds meer een beroep gedaan. De verschillen tussen de leerlingen worden groter, wat we trachten te ondervangen door maatwerk en verdiepingswerk.