Missie en visie

Visie van de school

 

Binnen een plezierige en veilige leeromgeving bieden we kinderen een goede basis voor hun toekomst. Het kind en zijn specifieke onderwijsbehoefte staat bij ons centraal. We leren kinderen alle basiskennis en –vaardigheden die ze nodig hebben. Verder besteden we aandacht aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

 

Missie van de school

 

Op de Kohnstammschool bieden we een veilige omgeving waar het fijn is om te zijn, waar leerlingen plezier beleven en alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de leerkrachten op de Kohnstammschool, zodat zij optimaal onderwijs kunnen aanbieden. Samen met de ouders vormen wij een team rondom de leerlingen. Op onze school geven we onderwijs met specifieke aandacht voor autonomie, zelfsturing en authenticiteit. Dit vormt voor ons de basis waarop we de leerlingen voorbereiden op de samenleving in de maatschappij van morgen.

 

Onze onderwijskundige uitgangspunten

  • De leerkrachten stemmen de didactische aanpak af op uw kind. De leerlingen leren actief te leren: eigenaarschap.
  • De leerlingen leren zelfstandig te werken.
  • Er is ruimte voor meerdere oplossingsstrategieën.
  • De kinderen kunnen met en van elkaar leren: coöperatief leren.
  • De leerkrachten accepteren en stimuleren de kinderen.
  • De activiteiten worden afgestemd op het niveau van de kinderen. Samen leren.
  • We hebben een goed systeem voor de zorg voor kinderen.

 

Kwaliteitszorgsysteem

Om de kwaliteit van onze school te garanderen hebben we een kwaliteitszorgsysteem. Jaarlijks wordt een aantal zaken binnen de schoolorganisatie (zowel op het gebied van het onderwijs in de groepen als op managementniveau) aan een kritisch onderzoek onderworpen tijdens vastgestelde evaluatiebijeenkomsten. De uitkomsten worden besproken in de vergadering van de medezeggenschapsraad. De onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen zijn een vast onderdeel van de teamvergaderingen. Alle leerkrachten zetten zich in om de genoemde uitgangspunten in de school te realiseren.