Missie en visie

Missie van de school

 

De Kohnstammschool is een openbare school die ieder kind in een veilige omgeving
kansen biedt om zich optimaal te ontwikkelen.

 

Visie van de school

 

Op de Kohnstammschool leer jij alle basiskennis en -vaardigheden die je nodig hebt voor de
toekomst. Je leert eigenaar te zijn van je eigen leerproces. Onze leerkrachten leren je samen
te werken, zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Het team leert je te
werken aan een gezonde leefstijl. Je wordt voorbereid op de maatschappij van morgen, zodat
je met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet kunt treden.
De school is een veilige en plezierige leeromgeving waar het team samen met jou en je ouders
werkt aan optimale resultaten. Het team leert zelf ook, van elkaar en van jou, om de expertise
in het team te vergroten en nog beter het leren van de leerlingen te ondersteunen. Ook de
medewerkers zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Ons schoolgebouw en de schoolpleinen
ondersteunen onze missie en visie.