Nieuwsbrief 9 2019-2020

In nieuwsbrief 9 leest u meer over:

nieuwe leerlingen op school, leerlingen die naar een andere school, een nieuw jaar, de taalklas en een bedankje.

Verder nog berichten die u al eerder had kunnen lezen: ouderbijdrage, ouderhulp en onderwijsleermaterialen.

Veel leesplezier