Nieuwsbrief 8 2021-2022

Beste ouders, verzorgers en andere lezers,

In nieuwsbrief 8, de eerste van dit kalenderjaar, kunt u meer lezen over:

De start van dit jaar op school, Corona, de impact, wensen en problemen met vervanging. de ouderbijdrage, oudergesprekken en geen portfoliogesprekken en de studiedag van 10 januari.

Veel leesplezier.