Nieuwsbrief 5 2021-2022

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere lezers,

 

In nieuwsbrief 5 kunt u meer lezen over:

een bureau te koop. Corona info voor ouders, woord van welkom voor nieuwe leerling en nieuwe directeur, schoolfruit, schoolmelk,

schooljudo, ouderbijdrage voor dit schooljaar, inloopspreekuur weer online en herhaald bericht inzake taalvisite,

Veel leesplezier!