Nieuwsbrief 5 2020-2021

Beste ouders, verzorgers en andere lezers,

In nieuwsbrief 5 leest u meer over:

de onderwijstijdverlenging op school, nieuwe leerlingen en een nieuwe juf, de schoolfotograaf, Covid-19, de leerlingenraad, hoofdluiscontrole en binnenkort weer schoolfruit.

Veel leesplezier!