nieuwsbrief 3, december 2022

Beste ouders en verzorgers,

Via deze link kunt u de nieuwsbrief van december openen.

In deze nieuwsbrief leest u wat informatie over de Sinterklaasviering van aanstaande maandag en Paarse Vrijdag.
Ook leest u over de schoolfotograaf, de MQ-scan, de MR (medezeggenschapsraad) en mogen we weer wat nieuwe leerlingen welkom heten bij ons op school.

Veel leesplezier!

Team Kohnstammschool