Nieuwsbrief 17 2020-2021

Beste ouders, verzorgers en andere lezers,

Nieuwsbrief 17 geeft u informatie over:

een mogelijk verkeersplein op de Kohnstammschool, stemt u ook? de resultaten van de eindtoets, het praktisch verkeersexamen,

nog 1 week schoolfruit, de schoolfoto's zijn er en de studiedag.

Veel leesplezier!