Nieuwsbrief 9 2021-2022

Beste ouders, verzorgers en andere lezers,

In nieuwsbrief 9 kunt u meer lezen over:

Welkom voor nieuwe leerlingen, corona-impact, bijdrage ouderraad, persoonlijk bericht Wim, voorleesontbijt en studiedag.

Veel leesplezier!