Nieuwsbrief 9 2020-2021

In de eerste nieuwsbrief van 2021, nieuwsbrief 9, leest u meer over:

het jaar 2021, opvang en vragen, de lockdown, woord van welkomplezier in de buurt en bevat een bijlage van de nieusbrief van de bieb.

Veel leesplezier.