Nieuwsbrief 9 2018-2019

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere lezers de eerste nieuwsbrief, nr 9, van 2019.

In deze nieuwsbrief leest u meer over: een nieuw jaar, woord van welkom, afscheid van, nieuwe juffen en een verzoek voor de ouderbijdrage.