Nieuwsbrief 8 2020-2021

In nieuwsbrief 8, de laatste van het jaar 2020, leest u meer over:

Het inloopspreekuur op school, GVO indrukken, bedankt voor de support in de supermarkt actie, plezier in de buurt, de leerlingenraad, een woord van welkom,

een step op school, Covid-19 en een kerstwens.