Nieuwsbrief 7: mei 2023

Beste ouders en verzorgers,

Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen van de maand mei. 

Hierin leest u onder andere:

- Een bericht van de MR
- Avondvierdaagse
- Nieuwe leerlingen
- Kunstlessen
- CIOS en MQ-scan
- Studiedag
- Formatie (tijdpad)
- Hockey

Team Kohnstammschool