Nieuwsbrief 7 2020-2021

InĀ  nieuwsbrief 7 leest u meer over:

Sinterklaas in school, afscheid van een MR lid, contact met de medezeggenschapsraad, herhaald verzoek voor ouderbijdrage, woord van welkom, kerstviering, Kwink op school en Covid-19 informatie.

Veel leespezier.