Nieuwsbrief 7 2019-2020

In nieuwsbrief 7 kunt u meer lezen over: Sinter op school, samenzingen, Kerst op school, inlooptijd, hulp bij activitieten, aankoop schoomaterialen en mr nieuws.

Veel leesplezier.