Nieuwsbrief 7 2018-2019

Nieuwsbrief 7 is een lange nieuwsbrief met informatie over:

aanpassing van de schooltijden, Sinterklaas op school, de leerlingenraad, de ouderraad, geboorte van, welkom voor, judo aanbod, hulpblad "Uitzicht", kerst op school en Pietengym.