Nieuwsbrief 6 2018-2019

In nieuwsbrief 6 kunt u meer lezen over:

de leerlingenraad, evalutie continurooster, de AVG en problematiek hieronmtrent, ouderbijdrage en het laatste nieuws van de MR.

Veel leesplezier.