Nieuwsbrief 5 2019-2020

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere lezers,

In nieuwsbrief 5 leest u meer over: fluor spoelen, de leden van de MR, wij staken niet, schoolfruit, de leerlingenraad, taalklas, nieuwe boeken in de klassen, juf Esther afwezig en het Tiny Forest.