Nieuwsbrief 5 2018-2019

In nieuwsbrief 5 kunt u meer lezen over:

de ouderbijdrage, welkom bvan nieuwe leerlingen, de herfstvakantie, pleintjes op school, kraanwaterdag en een herhaald verzoek betreffende de kalender aanvullen.

Veel leesplezier!