Nieuwsbrief 4 2021-2022

Beste ouders, verzorgers en andere lezers,

In nieuwsbrief 4 leest u meer over:

Leerkracht tekort, de leerlingenraad, de voorleeswedstrijd, studiedag LZM, de KIKA actiedag, Squid games en de afspraak, schoolmelk weer terug, taalvisite en weer schoolfruit.

Veel leesplezier.