Nieuwsbrief 4 2018-2019

In de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar leest u meer over:

de medezeggenschapsraad, de kinderboekenweek, bewegen deel 3, de schoolkalender, gevonden voorwerpen, de leerlingenraad, naar Het Gasthuis om te lezen, spaaractie voor een speeltoestel en de herfstvakantie.