Nieuwsbrief 3 2020-2021

Beste ouders, verzorgers en andere lezers,

 

Nieuwsbrief 3 biedt u veel informatie.

U kunt meer lezer over GVO instap, geen HVO leerkracht, contact met de medezeggenschapsraad, weer schoolfruit, de schoolaudit, een dag vrij voor groep 3, een woord van welkom, 

ouderhulp, de kinderboekenweek, de nieuwe leerlingenraad en een spaaractie voor extra materiaal.

 

Veel leesplezier met de extra lange nieuwsbrief.