Nieuwsbrief 3 2019-2020

In nieuwsbrief 3 vindt u informatie over;

het Tiny Forest, de schoolfotograaf, sport- en actiedag, Parro, MR informatie, schoolfruit, contact met de leerkracht, verkiezingen op school, nieuwe leerlingen op school, activiteiten op het schoolplein, vervanging met hulpvraag, en de kinderboekenweek.