Nieuwsbrief 2 2020-2021

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere lezers,

 

Nieuwsbrief 2 geeft u meer informatie over:

de AVG controle via Parro, toch hoofdluiscontrole, Covid-19 support met beslisboom, schoolaudit en een link naar de ouderhulplist.