Nieuwsbrief 19 2020-2021

In nieuwsbrief 19 leest u meer over:

een nieuw speelelement op school, de Corona afspraken voor de laatste schoolweken, afsluiting van 'Plezier in de buurt', portfoliogespekken, een feestelijk dag op school, nog niet alle meesters en juffen bekend vooor volgend schooljaar en nieuws van Kibeo.