Nieuwsbrief 19 2019-2020

In nieuwsbrief 19 vindt u meer informatie over:

We zij er weer allemaal, de kinderwethouder, wie is juf Mirjam?, MR nieuws met een aparte mr nieuwsbrief en het eindfeest.