Nieuwsbrief 19 2018-2019

In nieuwsbrief 19 leest u meer over: 

de schoolorganisatie voor komend schooljaar, portfolio gesprekken volgende week, GVO en HVO lessen en het laatste nieuws van de medezeggenschapsraad