Nieuwsbrief 18 2020-2021

In nieuwsbrief 18 kunt u meer lezen over:

de schoolorganisatie voor komend schooljaar, een woord van welkom, een verkeersplein op school, rugzak kwijt?, wijzigingen op school en nieuws uit de MR.