Nieuwsbrief 18 2018-2019

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere lezers,

 

Het schooljaar nadert het eind. In nieuwsbrief 18 leest u meer over;

de meester en juffendag, portfolio gesprekken, de eindfilm, de studiedag en de avondvierdaagse.