Nieuwsbrief 16 2019-2020

Beste ouders, verzorgers en andere lezers,

 

Na weken van nieuwsbriefstilte en corona updates hier nieuwsbrief 16.

In nieuwsbrief 16 leest u meer over:

nieuwe leerlingen op school, de verwijsindex, hoe nu verder, waardering voor de stille reserve van thuisonderwijzers.