Nieuwsbrief 16 2018-2019

In nieuwsbrief 16 kunt u meer lezen over:

het praktisch verkeersexamen, woord van welkom, schoolreis en schoolkamp, de avondvierdaagse,

informatie avond tiny forest, nieuwe leerling, hoofdluis en de eindfilm.