Nieuwsbrief 15 2017-2018

In nieuwsbrief 15 leest u meer over: zonnepanelen op het schooldak, schoolvoetbal, de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, voorleeskampioen in zeeland, andere schooltijden, een woord van welkom en nogmaals de schoolvakanties voor komend schooljaar.

 

Veel leesplezier!