Nieuwsbrief 14 2017-2018

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere lezers

 

Nieuwsbrief 14 geeft u de nieuwste informatie over:

de ouderbijdrage, hoofdluis, schoolfruit, de proefweken en je voorkeur, schoolvakanties 2018-2019, de avodnvierdaagse, estafette staking, kalender.

 

Veel leesplezier!