Nieuwsbrief 12 2020-2021

In nieuwsbrief 12 leest u meer over:

digitaal inspectiebezoek, plezier in de buurt (activiteitein op het plein en in school), digitale oudergesprekken, nieuwe leerlingen op school, onderwijstijdverlenging.

IEP toetsen de komende periode, enquĂȘte voor ouders en leerlingen, portfolio, ouderbijdrage en informatie over het schoolfruit.