Nieuwsbrief 11 2020-2021

In nieuwsbrief 11 leest u over:

einde lockdown, portfoliogesprekken, woord van welkom, vervelende start, plezier in de buurt en bedankje voor de hulpjuffen en hulpmeesters.

Veel leesplezier.