Nieuwsbrief 11 2018-2019

Beste ouders en verzorger,

 

In nieuwsbrief 11 leest u meer over de ouderenquête, de boom in de hal, studiemiddag, het vakantierooster, zieke collega's, het zeeland project en de leerlingenraad.

Veel leesplezier!