Nieuwsbrief 10 2021-2022

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere lezers,

In nieuwsbrief 10 kunt u meer lezen over;

juf Marisca en kennismaking, juf Esther weer voor de groep, nieuwe leerling, Gezonde School certificaat 3,

bezoek aan het watersnoodmuseum, studiedag Leren Zichtbaar Maken, oudergesprekken, brief meester Wim.

Veel leesplezier!!