Nieuwsbrief 10 2020-2021

In nieuwsbrief 10, leest u meer over:

de lockdown op school, woord van welkom voor nieuwe leerlingen, het vakantierooster voor volgend schooljaar, aanpassingen van de website, de portfoliogesprekken en aangepaste  activiteiten op de schoolkalender.