Nieuwsbrief 1 oktober, schooljaar 2022-2023

Beste ouders en verzorgers, 

Hier vind u de nieuwsbrief van de maand oktober! 

In deze nieuwsbrief leest u over verschillende zaken zoals:

- Kinderboekenweek
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Petje af
- Nieuwe leerlingen
- SMWO
- Het jeugdfonds Sport & Cultuur (dat u kan helpen bij armoede in het gezin)
- Kalender van de maand oktober

Met vriendelijke groet, 

Team Kohnstammschool